top of page

Killan syyskokouksen päätöksiä ja Karjalan tykistörykmentti 100 vuotta perinnepäivä 2.11.

Killan syyskokous pidettiin Kouvolan Upseerikerholla. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettin 30 euroa. Killan hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jaakko Janhunen. Uudeksi hallituksen jäseneksi edesmenneen Erkki Rikan tilalle valittiin Tapio Peltola Iitistä.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Leo Pyöriä ja Matti Tiihonen sekä varatoiminnantarkastajiksi Leo Laurila ja Ensio Töttö.

Kalustoesittelyssä Kasarminmäellä oli nähtävillä (122 RAKH 89, K9FIN, 155 K 98, 122 H 63, XA202 KOPA/TUPA, Johtamisajoneuvo/ALTYK, 81 KRH 71, 120 KRH 92, KRHPSAJON XA361 AMOS, Maalinpaikantamislaitteisto ja tulenjohdon välineistö)

Paraatikatselmus ja ohimarssi pidettiin Kouvolan Kasarminmäellä klo 11 ja

päiväjuhla Kouvolan kaupungintalolla klo 13.30.

bottom of page