top of page

Mitalisadetta kiltaan

Tykkimiesmitali voidaan myöntää kenttätykistön piirissä tai sen hyväksi suoritetusta

ansiokkaasta toiminnasta, vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä tai kenttätykistössä

osoitetusta ansiokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta.

Tänä vuonna tykkimiesmitali on

myönnetty kolmelle ansioituneelle Karjalan Tykistökillan jäsenelle. Mitalin saivat killan

hallituksen jäsenet jäsensihteeri Maija Leskinen ja varastovastaava Hilla Puhakka sekä

pitkäaikainen kilta-aktiivi Matti Tiihonen. Tykistökenraali V. P. Nenosen syntymäpäivänä

6.3. myönnetyt mitalit luovutetaan killan kevätkokouksessa 12.4.


Kaikki palkitut ovat antaneet panoksensa killan hyväksi, mutta haluamme nyt erityisesti

nostaa esille Matti Tiihosen.  Matti Tiihonen on pitkäaikainen, jo 1980-luvulta lähtien

aktiivinen killan jäsen, joka on kehitysideoillaan auttanut kiltaa eteenpäin muuttuvassa

maailmassa.

Matti on auttanut löytämään uusia toimintamuotoja ja positiivisella esimerkillään ylläpitänyt

rehtiä tykkimieshenkeä. Hän on vuosien ajan toiminut puheenjohtajana killan kevät- ja

syyskokouksissa, jolloin hänen laaja yhdistystoiminnan ja yhdistyslainsäädännön

tuntemuksensa on ollut suureksi hyödyksi. Matti on varmasti monelle tuttu myös muista

ympyröistä.

Vuonna 2018 hänet valittiin killan toiminnantarkastajaksi ja siinä tehtävässä hän on

rakentavalla tavalla auttanut killan hallitusta kehittämään toimintaansa. Matti on

erinomainen esimerkki tykistön herrasmiehestä, joka pysyy ajan hermolla.


Tykistölliset onnittelut palkituille!


Comments


bottom of page